en
|
bg
Европейски проекти
Подкрепа за СП за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

 

На 01.02.2021г. „КОМАК МЕДИКАЛ“ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0886-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 1 27 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на  „КОМАК МЕДИКАЛ“ ООД.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ