en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Подкрепа за СП за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

На 01.02.2021г. “КОМАК МЕДИКАЛ” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0886-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 150 000.00 лв., от които 127 500.00 лв. европейско и  22 500.00 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на  “КОМАК МЕДИКАЛ” ЕООД.

 

SUBMIT RFP