en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА

Изтекла процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА, включващи следните обособени позиции:

  • Обособена позиция 1 – Система за назначаване и извличане на лабораторни изследвания – 1 бр.;
  • Обособена позиция 3 – Сървър за назначаване на изследвания – 1бр.;
  • Обособена позиция 4 – Сървъри за обработка и съхранение на данни – 2бр.;
  • Обособена позиция 5 – UPS-3бр.;
  • Обособена позиция 6 – Мрежов рутер – 2бр.;
  • Обособена позиция 7 – Шкаф за сървърно и комуникационно оборудване – 1 бр.“

Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от тук

или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк (eufunds.bg).

SUBMIT RFP