en
|
bg
EU Projects
The information about EU Projects is available only in Bulgarian *
Изтекла Процедура за избор с Публична покана

08.03.2017г.

“Комак Медикал” ЕООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка на ДМА – Апарат за биометрични изследвания – 75 бр.“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020.  Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: http://www.eufunds.bg или да свалите тук.

SUBMIT RFP