en
|
bg
Европейски проекти
Изтекла процедура за избор с Публична покана

09.06.2017г.

“Комак Медикал” ООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет: „Изготвяне на маркетингово проучване за пазарна реализация на продукта на територията на Словения, Литва и Хърватия – 1 бр.“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.
Поканата и документацията по процедурата може да намерите на следния адрес: http://www.eufunds.bg или https://eumis2020.government.bg или да свалите тук:

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ