en
|
bg
Научен консултативен съвет
Ръководени от най-добрите специалисти в индустрията
Нашият изследователски екип се състои от едни от най-утвърдените специалисти и лидери в областта на клиничните проучвания.
Ръководител екип биометрични данни
Проф. Красимир Калинов
Повече информация
Проф. Тодор Попов
Повече информация
Експерт по клинична фармакология
Проф. д-р Добрин Свинаров
Повече информация
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ