en
|
bg
Станете
доброволец в проучване
Разчитаме на подкрепата на нашите доброволци по пътя, който сме поели - осигуряване на ефективни клинични проучвания и повишаване на качеството на живот на хиляди хора.
Научете повече
за доброволчеството
От самото основаване на Комак Медикал сме отдадени на каузата да повишим запознатостта на пациентите с клиничните изследвания и да увеличим прозрачността при провеждането на клинични изследвания на национално ниво.
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ