en
|
bg
Корпоративна социална отговорност
„Комак Медикал се гордее да бъде фактор от развитието на обществото ни, а не просто източник на доход за няколко човека.“
Д-р Милен Врабевски, Основател и изпълнителен директор на Комак Медикал

Корпоративна социална отговорност с мисия

Корпоративната социална отговорност е силно развита и интегрирана в структурите на Комак Медикал. Ние вярваме, че успехът на всеки бизнес е неделимо свързан с развитието на обществото. С тази водеща идея ние създадохме добре планирана и дългосрочна политика по корпоративна социална отговорност, която ни позволява да инвестираме ефективно в потенциала на младите хора в страната и региона, подкрепяйки националната и европейската култура, история и идентичност. Инвестициите на Комак Медикал са насочени и към преодоляване на социално значими проблеми като здравето, демографска криза и благосъстоянието на населението.

С цел мащабното разрасване на социалната активност на Комак Медикал през 2007 г. изпълнителният директор на Комак Медикал д-р Милен Врабевски основава Фондация Българска памет. Целта на неправителствената организация е да изгради модерна концепция на национална идентичност в светлината на членството на България в Европейския съюз, разработвайки креативни европейски проекти и инициативи за съхраняване на българското културно-историческо наследство, историческата памет и националното самочувствие, борба с демографската криза и финансиране на образователни семинари за младежи от българската историческа диаспора. Инициативите на фондацията са в духа на демократичните принципи и ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, свобода и солидарност.

С убеждението, че в нашия регион все още има неизползван иновационен потенциал, през последните 16 години инвестираме в четири основни направления:

  • Развитие на икономика на познанието и реализацията на младите хора в България и Европа;
  • Засилване чувството за национална и европейска принадлежност у младите чрез инициативи за опазване на българското културно-историческото наследство, част от европейската цивилизация
  • Инициативи за борба с демографската криза в България;
  • Образователни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива за младите хора в България, българските общности от историческата диаспора и страните съседки на Европейския съюз – Сърбия, Република Северна Македония, Молдова и Украйна;
  • Инициативи за борба превъзмогване на демографската криза и устойчиво регионално развитие в България и Европа;

Повече за проектите и инициативита на Фондация Българска Памет, можете да намерите тук:

 

 

 

 

 

 

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ