en
|
bg
Корпоративна Социална Отговорност
„Комак Медикал се гордее да бъде фактор от развитието на обществото ни, не просто доход за няколко човека.“
Д-р Милен Врабевски, Изпълнителен директор и основател на Комак Медикал

КСО, която има значение

Корпоративната социална отговорност е силно развита и интегрирана в структурите на Комак Медикал. Ние искрено вярваме, че успешният бизнес е неделимо свързан с развитието на обществото. Взимайки това като водеща идея, ние създадохме добре планирана и дългосрочна стратегия по КСО, която ни позволява да инвестираме ефективно в потенциала на младите хора в страната и региона, подкрепяйки националната и Европейската култура, история и идентичност. Инвестициите ни за КСО са насочени към преодоляване на социално значими проблеми като здраве, демографка криза и благосъстоянието на населението.

Фондация „Българска памет“ е учредена от д-р Милен Врабевски като едно от направленията на Комак в насока увеличаване на проектите по КСО. Фондация Българска Памет е неправителствена организация, основана през 2007г. – годината на присъединяване на България към Европейския съюз. Тя се занимава с разработването на креативни европейски проекти, както и с инициативи за съхраняване на българското културно наследство, историческа памет и национално самочувствие. Фондацията подкрепя национално отговорни инициативи в духа на демократичните ценности на Обединена Европа – плурализъм, толерантност, автономност и съгласие.

С убеждението, че в нашия регион все още има неизползван иновационен потенциал, през последните 13 години инвестираме в четири основни направления:

  • Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване на културно-историческото наследство;
  • Инициативи за борба с демографската криза в България;
  • Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора;
  • Инициативи за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.

Повече за проектите на Фондация Българска Памет, можете да намерите тук:

 

 

 

 

 

 

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ