en
|
bg
25 юни 1997 г. Oсноваван е Комак Медикал
Април 2002 г. Учредяване на Асоциацията за Добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания в България
Април 2003 г. Член на Асоциацията за лекарствена информация (DIA) - Д-р Милен Врабевски продължава членството си в АЛИ (DIA)
Юни 1997 г. Основаване на Комак Медикал България от д-р Милен Врабевски като изпълнителен директор и собственик.
Декември 2007 г. Учредяване на Фондация Българска Памет - Учредена в София, България от д-р Милен Врабевски като основател
Септември 2005 г. Откриване на център за клинични изпитвания от Фаза I - Изпитвания за бионаличност/биоеквивалентност в София, България
Октомври 2004 г. Сертификат по ISO 9001:2008
Октомври 2013 г. Европейски гражданин на годината - Д-р Милен Врабевски е избран за Европейски гражданин на годината за 2013 г. от Европейския парламент
Август 2015 г. Бенефициент на Хоризонт 2020 за изпълнение на проект по първа фаза по Инструмента за Малки и Средни предприятия „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на Комак Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред.“
Декември 2012 г. Откриване на клинична и аналитична лаборатория - Открита в София, България и оборудвана съгласно най-новите международни стандарти
Май 2012 г. Д-р Врабевски и д-р. Врабевска стават част от Глобалната Инициатива на Клинтън
Октoмври 2015 Комак Медикал е сред "Шампионите на растежа" в Европа според IMP³ROVE (инструмент на ЕК за изследване на иновационния потенциал на МСП)
Февруари 2016 Сертификат за високи постижения ‘Seal of Excellence’ от ЕК към Хоризонт 2020.
Януари 2018 Д-р Милен Врабевски е Keynote Speaker на Срещата на министрите на ЕС с ресор наука, образование и научни изследвания
Февруари 2020 Центърът за клинични изпитвания на Комак Медикал успешно преминава проверка на FDA
Март 2020 Д-р Милен Врабевски е обявен за "Мъж на годината" за 2019
Юни 2020 Откриване на втора локация на Центъра за клинични изпитвания Фаза I в София, България
Времева линия
юни 2021
Комак Медикал е отличена с две награди от авторитетния национален конкурс за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие „Годишни награди за отговорен бизнес“
май 2021
Комак Медикал отличена за втори път с награда „Питагор“ за фирма с най-много инвестиции в научна дейност и развитие
юни 2020
Откриване на втора локация на центъра за клинични изпитвания от Фаза I в София, България
март 2020
Д-р Милен Врабевски е обявен за "Мъж на годината" за 2019 цялостната му народолюбива дейност
февруари 2020
Центърът за клинични изследвания успешно премина проверка на Американската агенция за контрол на храните и лекарствата – US FDA и не е издадена форма 483
октомври 2019
Клонът на Comac Medical в Р. Северна Македония бе удостоен с престижно отличие за изключителни за изключителни финансови постижения
февруари 2019
Президентът на Р. България Румен Радев награди Комак Медикал с отличието „Високи постижения в иновациите“
януари 2018
Д-р Врабевски е Keynote Speaker на Срещата на министрите на ЕС с ресор наука, образование и научни изследвания
февруари 2017
Награда „IT проект на годината 2016“, спечелена от Комак Медикал
ноември 2016
Създаване на IRN (International research network)-подзвено на Комак за провеждане на клинични изпитвания късни фази. Компанията има партньорства с 200 клинични центъра в над 19 държави в Европа
юни 2016
Номинация най-иновативно предприятие от фондация "Приложни изследвания и комуникации" и Enterprise Europe Network – България, с подкрепата на Европейската комисия
май 2016
Наградата “Питагор 2016” на Министерството на образованието и науката (МОН) – категория "Компания с най-големите инвестиции в областта на науката." - Комак Медикал
февруари 2016
Комак Медикал получава сертификат за високи постижения ‘Seal of Excellence’ от ЕК за проектното си предложение за втора фаза по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020
октомври 2015
Комак Медикал сред Шампионите на растежа според IMP³ROVE (инструмент на Европейската комисия за изследване на иновационния потенциал на малките и средни предприятия)
август 2015
Комак Медикал става бенефициент на Хоризонт 2020 за изпълнение на проект по първа фаза по Инструмента за Малки и Средни предприятия
юни 2015
Разширяване на дейността в Словения, Албания и Косово
февруари 2015
Откриване на офис в Тузла, Босна и Херцеговина
октомври 2013
Европейски гражданин на годината - Д-р Милен Врабевски е избран за Европейски гражданин на годината за 2013 г. от Европейския парламент
октомври 2013
Разширяване на дейността в Полша и Унгария
септември 2013
Откриване на офис в Тбилиси, Грузия
септември 2013
Ресертифициране по ISO 9001:2008
юли 2013
Признание на Министерството на висшето образование и научните изследвания на Франция
март 2013
Откриване на офис в Загреб, Хърватска
декември 2012
Откриване на клинична и аналитична лаборатория - Открита в София, България и оборудвана съгласно най-новите международни стандарти
май 2012
Глобална инициатива на Клинтън (CGI) - Д-р Милен Врабевски и д-р Росица Врабевска
ноември 2011
Личност на годината 2011 - Д-р Милен Врабевски е избран за Личност на годината 2011 за изключителен принос към филантропията в България
септември 2010
Ресертифициране по ISO 9001:2008
септември 2009
Разширяване на дейността в Естония
юни 2009
Разширяване на дейността в Латвия
декември 2008
Откриване на офис във Вилнюс, Литва
декември 2007
Учредяване на Фондация Българска Памет - Учредена в София, България от д-р Милен Врабевски като основател
септември 2007
Ресертифициране по ISO 9001:2008
септември 2005
Европейско съпредседателство на групата на АЛИ за клинични изпитвания - Д-р Милен Врабевски като председател на съвета на Асоциацията за лекарствена информация (DIA), 2005 г.
септември 2005
Откриване на център за клинични изпитвания от Фаза I - Изпитвания за бионаличност/биоеквивалентност в София, България
юни 2005
Откриване на офис в Скопие, Македония
май 2005
Откриване на офис в Белград, Сърбия
февруари 2005
Откриване на офис в Букурещ, Румъния
октомври 2004
Сертификат по ISO 9001:2008
април 2003
Член на Асоциацията за лекарствена информация (DIA) - Д-р Милен Врабевски продължава членството си в АЛИ (DIA)
април 2002
Учредяване на Асоциацията за Добра клинична практика и развитие на клиничните проучвания в България
юни 1997
Основаване на Комак Медикал, България от д-р Милен Врабевски като изпълнителен директор и собственик
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ