en
|
bg
Терапевтични области
Терапевтично превъзходство, академичен опит

Горди сме, че можем да внесем дълбочина на знанията в проучванията на нашите клиенти, въз основа на опита в широк спектър от терапевтични области. Опитът ни с клинични изпитвания ни позволява да работим с нашите клиенти на всеки етап от разработването на лекарства от фаза I до фаза IV за традиционните, както и за високо иновативни клинични проучвания.

Изброеният брой изпитвания е условно представяне на нашия опит. За конкретни примери и по-подробна информация за постиженията ни в клиничните изпитвания, моля свържете се с нашия отдел за бизнес развитие: business.development@comac-medical.com

Брой изследвания за всяка болестна група за последните 3 години
Радиология
2
Ортопедия и травматология
2
Инфекциозни заболявания
3
Педиатрия
4
Метаболитни заболявания
4
Имунология
4
Урология
4
Офталмология
5
Козметика
5
Акушерство и гинекология
6
Психиатрия
8
Кардиология
11
Нефрология
14
Ендокринология
14
Пулмология
16
Хематология
16
Гастроентерология
17
Ревматология & CTD
20
Неврология (Cns)
23
Дерматология и венерология
29
Онкология
45
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ