en
|
bg
Терапевтични области
Терапевтично превъзходство, академичен опит

Горди сме, че можем да внесем дълбочина на знанията в проучванията на нашите клиенти, въз основа на опита в широк спектър от терапевтични области. Опитът ни с клинични изпитвания ни позволява да работим с нашите клиенти на всеки етап от разработването на лекарства от фаза I до фаза IV за традиционните, както и за високо иновативни клинични проучвания.

Изброеният брой изпитвания е условно представяне на нашия опит. За конкретни примери и по-подробна информация за постиженията ни в клиничните изпитвания, моля свържете се с нашия отдел за бизнес развитие: business.development@comac-medical.com

Брой изследвания за всяка болестна група за последните 4 години
Радиология
2
Ортопедия и травматология
2
Урология
4
Имунология
5
Козметика
5
Акушерство и гинекология
6
Педиатрия
6
Метаболитни заболявания
7
Офталмология
7
Психиатрия
8
Инфекциозни заболявания
9
Кардиология
15
Ендокринология
15
Нефрология
20
Пулмология
20
Ревматология & CTD
21
Хематология
22
Неврология (Cns)
26
Дерматология и венерология
31
Гастроентерология
32
Онкология
63
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ