en
|
bg
Станете
Клиничен изследователски център
Присъединете се към общността ни, за да предлагаме заедно още по-добри услуги и по-широко покритие в областта на клинични изследвания.
Станете
Изследовател
Ние уважаваме и подкрепяме нашите изследователи, за да осигурим максимално работещи и ефективни процеси в клиничните изследвания.
Станете наш партньор в набиране на участници
Ние винаги търсим опции за разширяване на нашата мрежа от партньори в дейностите по набиране на участници. Попълнете формуляра по-долу, за да обсъдим как можем да работим заедно.
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ