en
|
bg
Център за изпитвания фаза I
Напълно оборудван, модерен клиничен център със специализирани в клинични проучвания експерти
Кратък преглед:

Центърът за клинични изпитвания на Комак Медикал има 16-годишен опит в клинични изпитвания ранна фаза, включително над 257 завършени клинични изпитвания. Центърът е един от най-големите в Югоизточна Европа и включва 42 налични легла и аптека. Нашите специализирани екипи са профилирани в провеждането на клинични фармакологични изпитвания ранна фаза при здрави доброволци, специални популации и популации от пациенти с редица заболявания.

Центърът за клинични изпитвания Фаза I на Комак Медикал е изцяло интегриран с услугите, които Комак Медикал предлага като ДИО, представяйки явно преимущество на нашите клиенти.

Нашата най-съвременна материална база включва
 • Площ от 1200 м2 (система за контрол на достъпа)
 • 42 болнични легла (включително легла в отделението за интензивни грижи)
 • Специализиран медицински екип (24-часово присъствие на лекар)
 • Екип за 24-часова спешна помощ
 • Възможност за разделяне на кохортите/ проучванията
 • Кабинет за вземане на проби
 • Аптека
 • Помещение за архив
 • Оборудване за спешна помощ (проследяване на сърдечната дейност)
 • Линейка на 24-часово разположение
 • Система за контрол и отчитане на температурата
 • Ламинарен бокс за приготвяне на асептични лекарствени средства
 • Система за централизирано отчитане на времето
 • Алармена система за пациентите
 • Високотехнологична система с камери за наблюдение
 • Система за озвучаване и съобщения
 • Стаи с монохроматично осветление
 • Резервно захранване
 • Система за пожароизвестяване
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ