en
|
bg
Решения
Интернешънъл Рисърч Нетуърк

Интернешънъл Рисърч Нетуърк (ИРН), дъщерна компания на Комак Медикал, е основана през 2016 година, за да отговори на високата потребност от клиничен аутсорсинг при проучвания късна фаза.

Като част от интегрираната бизнес структура на Комак Медикал, организацията предлага персонализирани решения, насочени към изпълняване изискванията на проучването, предлагайки следните възможности:

 • Обединение на центрове, което в момента работи в повече от 170 институции в Европа
 • Повече от 500 партниращи главни изследователи (ГИ) във всички терапевтични области, включително консултантски услуги на ключови лидери на мнение (Key Opinion Leaders)
 • Достъп до повече от 3 000 000 пациенти в картотека Опит в повече от 100 клинични изпитвания

Индивидуални решения, насочени към изпълнение на изискванията на проучването:

 • Провеждане на проучвания в клинични центрове със собствен персонал в сътрудничество („съвместна работа“) с клиничния персонал в центровете
 • Разполагане на необходимото количество персонал на място – координатори по клинични изпитвания (в центъра), медицински сестри, персонал за въвеждане на данни, асистенти
 • Доставка и/или поддържане на съответното оборудване – редовно или с терапевтична насоченост
 • Осигуряване на централизиран надзор и подкрепа
 • Осигуряване на посещения за домашни грижи от медицински сестри и/или лекари по изпитването въз основа на спецификата на изпитването

Екипите на ИРН гарантират:

 • По-бързо стартиране на проучването;
 • Постигане на целите за набиране на пациенти в рамките на или по-рано от необходимите срокове;
 • Качеството и целостта на получените данни;
 • Навременното въвеждане на данни;
 • Техническа и логистична подкрепа на центъра, което води до по-малка тежест за лекарите по време на провеждането на клинично изпитване.
Терапевтични области
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Кардиология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Кардиология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Гастроентерология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Гастроентерология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Дерматология и венерология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Дерматология и венерология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Медицински устройства
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Медицински устройства
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Ендокринология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Ендокринология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Хематология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Хематология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Имунология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Имунология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Инфекциозни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Инфекциозни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Метаболитни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Метаболитни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Нефрология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Нефрология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Неврология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Неврология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Акушерство и гинекология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Акушерство и гинекология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Онкология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Онкология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Лимфоми
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Лимфоми
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Офталмология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Офталмология
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Управление на болката
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Управление на болката
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Педиатрия
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Педиатрия
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Психиатрия
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Психиатрия
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Редки заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Редки заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Респираторни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Респираторни заболявания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Женско здраве
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Женско здраве
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Неинтервенционни изследвания
Ние сме специалисти в следните терапевтични области:
Неинтервенционни изследвания
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ