en
|
bg
Лаборатории
Осигуряване на персонализирани, висококачествени лабораторни услуги във всички етапи на разработване на нов лекарствен продукт
Кратък преглед:

Лабораториите на Комак Медикал използват най-съвременно оборудване и са в съответствие с ДКП и ДЛП. Нашите лаборатории разполагат с отзивчиви екипи от експерти, които работят с иновативни методи, за да осигурят навременни, висококачествени услуги.

Лабораторни експертизи:
Централна клинична лаборатория
 • Широка гама от технологии и приложения (хематология, клинична и специална химия, имунология, микробиология, оценки на биомаркери
 • Изготвяне на лабораторно ръководство
 • Изготвяне на лабораторни комплекти и формуляри за пациента
 • Обработка, управление и съхранение на проби
 • Гъвкави логистични услуги
 • Мониторинг на доставките
 • Подкрепа на изследователя
 • Специализирано управление на лабораторни проекти
 • Възможности за експортиране на данни (вкл. в STDM съвместим формат)
Лаборатория за био-аналитични изследвания
 • Разработване и валидиране на регулаторни методи (малки и големи молекули)
 • Опит в различни аналитични техники (LBA и LC-MS/MS)
 • Опит в „целевото“ валидиране за клинични изпитвания ранна фаза и биомаркери
 • Връзка с групи консултанти от индустрията
 • Съответствие с ДКП и ДЛП
 • Пренос на лабораторни данни (вкл. SDTM формат)
 • Анализ на имуногенност
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ