en
|
bg
Европейски проекти
ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

На 18.01.2017 г. „Комак Медикал” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0154-C01 по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е в размер на 1 641 300,00 лв., от които Безвъзмездна финансова помощ е в размер на  995 670,00 лв., Европейско финансиране в размер на 846 319,50 лв. и  национално съфинансиране – 149 350,50 лв..

На  15.01.2018 г. от 10,30 часа в зала на „Комак Медикал” ООД в Бизнес център „South Side“ ще се проведе информационно събитие за запознаване и информиране на обществото с изпълнените дейности и направени инвестиции по проекта.

С удоволствие отправяме покана към всички служители, клиенти, доставчици, партньори, подизпълнители и всички заинтересовани лица.

Място на провеждане на събитието:

„Комак Медикал” ООД

гр.София, ж.к. „Манастирски ливади“, ул. „Майстор Алекси Рилец“ № 38, Бизнес център „South Side“, ет. 5

За повече информация:

Росица Димитрова –тел.0882 444 517

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ