en
|
bg
Европейски проекти
Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията

На 18.01.2017г.  „Комак Медикал“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Наименование на проектното предложение: „Внедряване на автоматизиран иновативен метод за събиране и управление на данни за клинични проучвания в областта на медицината“ на обща стойност: 1 641 300,00 лв.

Основната цел на проектното предложението е внедряването на автоматизиран иновативен метод за събиране и управление на данни за клинични проучвания в областта на медицината.

Резултати вследствие успешното реализиране на проекта:

  • оптимизиране на производствения процес;
  • намаляване обема на влагания ръчен труд;
  • подобряване на ресурсната ефективност;
  • премахване на необходимостта от страна на пациента за постоянно посещение на болнично заведение за провеждане на изследвания;
  • възможност за провеждане на изследвания в отдалечени и труднодостъпни райони.

Начало на проекта: 18.01.2017г.
Край на проекта: 18.01.2018г.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България”.

Безвъзмездна финансова помощ: 995 670,00 лв., от които 846 319,50 лв. европейско и 149 350,50 лв. национално съфинансиране.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ