en
|
bg
Новини
Бъдете в течение с новините за Комак Медикал и се свържете с нас на бъдещи събития
Последна новина
Европейска федерация за фармацевтични науки (EUFEPS)
април 28, 2023

В понеделник, 15 май във Франкфурт, Германия научният екип на „Комак медикал“ ще се присъедини към EUFEPS, открит форум за дискусия на проектонасоките на Международната конференция по хармонизация (МКХ) относно биоеквивалентността на лекарствените форми с незабавно освобождаване.

Има някои промени в изискванията за биоеквивалентност, засягащи европейските компании, които трябва да започнат комплексна научна дискусия. Това събитие ще даде възможност за обсъждане на новите разпоредби с европейски представители на групата за изготвяне на насоките на МКХ и ще представи по време на дискусията нашите виждания и предложения, базирани на собствения ни опит.

 

Всички новини

Няма повече новини

Няма повече новини

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ