en
|
bg
Новини
Директорът по качество на Комак Медикал с участие в научно събитие за медицински изделия
февруари 17, 2021

CÚRAM, изследователският център за медицински изделия на Ирландската научна фондация (SFI), беше домакин на уебинар на 16 февруари 2021 г. Организаторите приветстваха Цветелина Иванова, Главен Директор Качество (CCO) на Комак Медикал, която  взе участие в европейското събитие заедно с членове на Европейската комисия, бизнеса и представители на държави-членки на ЕС. Уебинарът представи ключови новости и разработки в технологиите за медицински изделия от следващо поколение и техния потенциал за повлияване на здравните резултати и подобряване качеството на живот на пациентите. Уебинарът разгледа също така политиката и регулаторната среда, необходими за поддържане на конкурентоспособността на този силно иновативен европейски сектор.

От България участници бяха зам. министъра на Министерство на образованието и науката Карина Ангелова и Цветелина Иванова, която представи иновативен проект на Комак Медикал по програмата Хоризонт 2020 за медицински уред за диагностика на респираторни заболявания.

Комак Медикал е сред малкото МСП от България, които са били бенефициенти по най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, чиято цел е постигането на повече пробиви в науката, открития и световни нововъведения, пренасяйки велики идеи и научните открития от лабораторията до пазара, с концентриране върху три основни области: високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства.

През 2015 г. Комак Медикал позиционира България на картата на програма „Хоризонт 2020“ с иновативен подход за ранна диагностика и мониторинг на възпалителни и дегенеративни процеси в белите дробове, включително, но не само астма, хронични обструктивни белодробни заболявания (ХОББ), туберкулоза и рак на белия дроб .

След успешното завършване на фаза I на „Хоризонт 2020“, екипът на Comac Medical представи окончателен доклад, съдържащ подробности и резултатите от проучването за осъществимост, което доказа търговския потенциал и значителната иновативност на идеята за проекта. В момента Comac Medical е в процес на получаване на IP защита на международно ниво.

„Според последните статистически данни на „ Хоризонт 2020 “ участието на страните от региона на ЦИЕ е по-малко от 5% в здравните теми.Това води до концентрация на иновации и изследвания в някои страни, докато ние губим уникалните възможности за изграждане на иновационна екосистема в целия ЕС. Все още има неизползван потенциал в Централна и Източна Европа. Вярваме, че заедно можем да преформулираме проблемите по различен начин, да генерираме иновативни решения и стратегическа визия, за да намерим нови творчески подходи в бъдеще “, коментира Цветелина Иванова.

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ