en
|
bg
Новини
Постоянен принос към науката
април 4, 2023

Развълнувани сме да споделим, че ръководителят на нашия отдел по биостатистика, проф. Красимир Калинов, наскоро участва като автор в няколко нови публикации, в това число:

  • Инфекция с COVID-19 при пациенти с хронично бъбречно заболяване: рискови фактори за смърт и остро бъбречно увреждане – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36294815/
  • Серумни и уринни биомаркери при пациенти с COVID-19 със или без хронично бъбречно заболяване на изходното ниво – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36983566/
  • Блокери на ренин-ангиотензин-алдостероновата система при пациенти с COVID-19 със или без хронично бъбречно заболяване – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36482641/
  • Оценка на екстрафин беклометазон/формотерол за лечение на хронична обструктивна белодробна болест: неинтервенционално проучване в българска популация – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252915/

Уверени сме, че приносът на проф. Калинов ще подобри още повече познанията на научната общност за различни заболявания и приложението на биостатистиката в реални условия.

Като организация, ангажирана с науката, Комак Медикал продължава да подкрепя научните дейности чрез своите ежедневни дейности и не само.

 

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ