en
|
bg
Новини
Ръководителят на групата за биометрични данни в Комак Медикал ООД публикува две нови статии след проведени важни проучвания на неговия екип
ноември 4, 2022

Имаме удоволствието да споделим, че г-н Красимир Калинов, професор по приложна статистика в Нов български университет и ръководител на групата за биометрични данни в Комак Медикал ООД, и негови колеги наскоро публикуваха следните две статии:

  • Инфекция с COVID-19 при пациенти с хронично бъбречно заболяване в България: рискови фактори за смърт и остро бъбречно увреждане;
  • Оценка на екстрафин беклометазон/формотерол за лечение на хронична обструктивна белодробна болест: неинтервенционално проучване сред българското население.
  1. Инфекция с COVID-19 при пациенти с хронично бъбречно заболяване в България: Рискови фактори за смърт и остро бъбречно увреждане

Според съответните източници, пациентите с хронично бъбречно заболяване (ХБЗ), инфектирани с COVID-19, са изложени на по-висок риск от развитие на остро бъбречно увреждане (ОБУ) и смърт след приемане в болница. Това едноцентрово проучване е проведено в болница „Александровка“ в София, България, в периода между 1 февруари 2021 г. и 31 март 2021 г. и включва 120 хоспитализирани участници с COVID-19, 70 от които са с ХБЗ и 50 – с нормална бъбречна функция. Проучването изследва рисковите фактори за свързаната с COVID-19 смъртност при пациенти с ХБЗ, а вторичната крайна точка е да се оценят рисковите фактори за ОБУ при пациенти, инфектирани с COVID-19.

Това проучване е включено в архива за бърз прочит на Мултидисциплинарния институт за дигитални публикации (MDPI) и е достъпно на следната връзка: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/10/1676

  1. Оценка на екстрафин беклометазон/формотерол за лечение на хронична обструктивна белодробна болест: Неинтервенционално проучване сред българското население

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) представлява сериозна тежест за здравеопазването в световен мащаб като засяга около 380 милиона души и разпространението на заболяването все още продължава да расте . Това е проспективно, многоцентрово, обсервационно неинтервенционално проучване, което изследва около 400 пациенти в България, които отговарят на критериите на протокола . Пациентите са набрани в 36 центъра от 50 изследователи, специалисти по респираторните заболявания . Проучването е одобрено от Комисията по етика за многоцентрови изпитвания към българското Министерство на здравеопазването, вх. № КИ-20/16.02.2017 г. Основната цел на това проучване е оценката на промените в параметрите на белодробната функция ФЕО1 (форсиран експираторен обем) и ФВК (форсиран витален капацитет) през периода на наблюдение от 16 седмици. Като второстепенни цели те определят развитието на симптомите на заболяването, промените във въздействието върху здравето според теста за оценка на ХОББ (CAT score test) и класификацията на пациентите според категориите на Глобалната инициатива за ХОББ (GOLD) 2017 г. Като последваща вторична цел те също така сравняват ефективността на двете използвани устройства, т.е. Foster NEXThaler® и Foster® pMDI.

Това проучване е включено в архива за бърз прочит на PubMed.gov и е достъпно на следната връзка: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252915/

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ