en
|
bg
Новини
Бъдете в течение с новините за Комак Медикал и се свържете с нас на бъдещи събития
Последна новина
Пореден семинар на авторите на медицински статии на Комак Медикал
ноември 17, 2022

Нашият екип от автори на медицински текстове взе участие в друг семинар „Брошурата на изследователя“ като част от програмата за професионално развитие на Европейската асоциация на авторите на медицински текстове (EMWA) на 54-та конференция на EMWA.
Семинарът беше фокусиран върху изучаване на „теорията“ за писане на Брошура на изследователя, т.е. какво казва Международната конференция по хармонизация на техническите изисквания при регистриране на лекарствени продукти за хуманна употреба (МКХ) и какви са регулаторните указания, както и инструментите, които да се използват за успешно съставяне на Брошура на изследователя. Във втората част на курса участниците работиха в екипи, за да изготвят мини-брошура на изследователя въз основа на действителни данни и да сравнят своите резултати с тези на другите екипи.
С този семинар научихме полезни инструменти и получихме съвети за действителното писане, съставяне и управление на проект „Брошура на изследователя“.

Всички новини

Няма повече новини

Няма повече новини

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ