en
|
bg
Новини
Делегация, водена от г-н Робърт-Ян Смитс, Генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, посети София по покана на Министерството на образованието и науката (МОН)
юни 27, 2017

На 26 юни 2017 г. делегация, водена от г-н Робърт-Ян Смитс, Генерален директор на ГД „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия, посети София по покана на Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на срещите с г-н Робърт-Ян Смитс бе да се представят нови тенденции в научните изследвания и ролята на научните организации и университетите в генерирането на растеж и знания в българската икономика, както и да се представят приоритетите на България за българското председателство на ЕС през 2018 г. Други членове на делегацията бяха Мария Олива, началник отдел „Междуинституционални отношения и вътрешна координация“, Кръстьо Преславски, ръководител на екипите „Отношения с Европейския парламент“ и „Отношения със Съвета“ и Елисавета Димитрова, координатор на заместник-генералния директор по въпросите на човешките ресурси, бюджета и Общия център за подкрепа.

„Комак Медикал“ беше представена от д-р Ричард Смитс по време на работния обяд и по време на дискусията около кръгла маса в София Техпарк. Той представи накратко дейностите на „Комак Медикал“ като договорна изследователска организация в областта на клиничните изпитвания на нови лекарства в 21 различни европейски държави, както и участието й в програмата за подкрепа на научноизследователската и развойна дейност „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия, включително успешното й кандидатстване за първата фаза на инструмента за МСП и неговия „Печат за високи постижения“, присъден за кандидатстването й във втората фаза за разработката  на устройство за измерване температура на издишания въздух. Много други български изследователски организации също представиха успешните си участия в дейностите по „Хоризонт 2020“. Проведена беше дискусия за това как да се подобри участието на българските изследователски организации в програмите за научноизследователска и развойна дейност на Европейската комисия.

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ