en
|
bg
Новини
Успешно приключване на фаза 1 на Инструмента за МСП към Х2020
август 27, 2016

Комак Медикал успешно приключи фаза 1 на Инструмента за МСП към Х2020 и подаде финален доклад показващ комерсиален потенциал и значима новост на новационната идея, който бе одобрен от ЕК.

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ