en
|
bg
Новини
Бъдете в течение с новините за Комак Медикал и се свържете с нас на бъдещи събития
Последна новина
Постоянен принос към науката
април 4, 2023

Развълнувани сме да споделим, че ръководителят на нашия отдел по биостатистика, проф. Красимир Калинов, наскоро участва като автор в няколко нови публикации, в това число:

  • Инфекция с COVID-19 при пациенти с хронично бъбречно заболяване: рискови фактори за смърт и остро бъбречно увреждане – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36294815/
  • Серумни и уринни биомаркери при пациенти с COVID-19 със или без хронично бъбречно заболяване на изходното ниво – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36983566/
  • Блокери на ренин-ангиотензин-алдостероновата система при пациенти с COVID-19 със или без хронично бъбречно заболяване – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36482641/
  • Оценка на екстрафин беклометазон/формотерол за лечение на хронична обструктивна белодробна болест: неинтервенционално проучване в българска популация – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36252915/

Уверени сме, че приносът на проф. Калинов ще подобри още повече познанията на научната общност за различни заболявания и приложението на биостатистиката в реални условия.

Като организация, ангажирана с науката, Комак Медикал продължава да подкрепя научните дейности чрез своите ежедневни дейности и не само.

 

Всички новини

Няма повече новини

Няма повече новини

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ