en
|
bg
Новини
Коронавирус (COVID-19) FDA Актуализация на събития
май 31, 2020

Днес американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) продължи да предприема действия в  отговор на продължаващата пандемия COVID-19: Приложението MyStudies  вече е достъпно за изследователите като безплатна платформа за получаване на информирано съгласие от пациенти участващи в клинични изпитвания.

Чрез приложението COVID MyStudies изследователят може да изпрати дигитално електронния документ за съгласие до пациента или неговия законно упълномощен представител. След като пациентът или представителят подпише формуляра, той или тя ще получи електронно копие. След това следователят може да получи достъп до подписаното съгласие по сигурен начин и да го отпечата или прехвърли файла по електронен път.

Повече информация тук

Последни новини
ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ