en
|
bg
Уведомление за поверително третиране на лични данни за доброволци

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ДОБРОВОЛЦИ

Кои сме ние?

Ние сме „Комак Медикал“ ООД, частно бутиково дружество извършващо клинични проучвания по възлагане на Спонсор, предоставящо пълен обхват услуги в областта на клиничните проучвания с над 290 служители, опериращo в множество европейски държави, покриващи население от над 390 милиона, например: България, Румъния, Испания, Италия, Сърбия, Македония, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Беларус, Молдова, Грузия (Югоизточна Европа), Литва, Латвия, Естония (Балтийски регион), Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, Гърция, Казахстан, Обединеното кралство, Чехия, Турция и САЩ.

Нашите данни като администратор на лични данни са:

„Комак Медикал“ ООД, ЕИК 103174683.

Администратор, с който можем съвместно да определяме целите и средствата по обработване на лични данни е „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОМАК МЕДИКАЛ“ ЕООД, ЕИК 200920381,

Двете дружества са с адрес на управление в България, гр. София, ул. Одрин 131, ет. 5, и адрес за кореспонденция:

бул. България 69,
Кула „Б“ ет. 7
1404 София, България

Тел: +359 2 892 10 00

Факс: +359 2 892 10 01

Длъжностно лице по защита на данните: privacy@comac-medical.com.

Ако сте единствено посетител на нашия уебсайт, ние не обработваме конкретни Ваши лични данни, с изключение на данните за IP адрес, приблизително местоположение, вид на устройството и информацията от бисквитките, както е описано по-долу и в нашето уведомление за бисквитки.

Ако сте решили да попълните формата за доброволци, имайте предвид, че настоящите форми за кандидатстване имат за цел да декларират интереса Ви и да бъдете включени в нашата база данни с бъдещи доброволци, които да участват в потенциални клинични изследвания/проучвания. Базата данни е предназначена да се използва като вътрешен източник, от който можем да черпим информация за желаещи доброволци, които да бъдат включени в потенциални клинични проучвания/изпитвания, провеждани от нас по възлагане на Спонсор на клинично проучване. Тези данни могат да бъдат използвани също за предварителен скрийнинг. Включването в базата данни не гарантира, че ще бъдете избрани и/или предложени за участие в конкретни клинични проучвания/изпитвания.

За да Ви предоставим необходимата информация по отношение на обработването на личните Ви данни е жизненоважно да прочетете настоящото уведомление за поверителност, преди да дадете своето съгласие. Ако имате въпроси и притеснения в това отношение, не се колебайте да се свържете с длъжностното лице по защита  на данните на адрес privacy@comac-medical.com.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме?

 

За да регистрираме интереса Ви да бъдете включени в нашата потенциална база данни за доброволци, трябва да събираме и обработваме определен набор от информация, включително лични данни.

 

Ние обработваме информация за вашето име, обръщение (г-н, г-жа, г-ца), пол, дата на раждане, телефонен номер, включително код на държавата, електронна поща, адрес, пощенски код, град, държава, вашите предпочитания относно областта на бъдещото клинично проучване/изпитване, в което бихте желали да участвате. Можем да попитаме също за Вашето здравословно състояние (кръвно налягане, тегло, ръст, тютюнопушене, хронични заболявания) и в този смисъл ние ще обработваме тези данни въз основа на Вашето изрично съгласие. То може да бъде получено чрез електронно изявление и чрез телефонно обаждане на тел. 02/8921071. При обаждането на телефона, моля следвайте инструкциите на оператора.

 

На по-късен етап, ние също можем да поискаме име, номер на личен документ за самоличност, номер на лична карта/паспорт, дата и място на раждане, гражданство, подпис, видео изображение, снимка, адрес, медицинско състояние (данни, получени в резултат на специфична техническа обработка, отнасяща се до Вашите/данните на Вашето дете, физически, физиологични или поведенчески характеристики, данни, свързани с наследствените или придобити генетични характеристики, данни, свързани с Вас/Вашето дете физическо или психическо здраве, предоставянето на здравни услуги, които разкриват информация за Вашето здравословно състояние на  или на детето), раса, етническа принадлежност, данни за контакт (телефон) и да съхраняваме в базата данни на Комак Медикал за толкова дълго, колкото е необходимо и в съответствие с европейския регламент (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на 27 април 2016 г.) и приложимите местни закони и подзаконови актове.

 

 

Kогато използвате нашия уебсайт ние можем да обработваме информация, свързана с вашето приблизително местоположение, IP адрес, вашите уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки, начина, по който навигирате и взаимодействате с този уебсайт. Целта е да се подобрят неговите функционалности и услугите, които предлага.

 

Понякога можем да провеждаме т. нар. ремаркетинг кампании с цел да подобрим видимостта и прозрачността на нашата дейност и нашите услуги.

 

 1. Как събираме лични данни?

За целите на поддържането на описаната тук база данни ние получаваме вашите данни директно от Вас. Налице са възможности за устно предоставяне на данните от Ваша страна чрез обаждане на телефон 02/8921071 и следване на инструкциите на оператора. За целта използвайте за обаждането телефонът, с който сте направили регистрацията през уеб формата, ако преди това сте подали такава.

 

Чрез използването на този уебсайт можем автоматично да събираме информация за вашия IP адрес, приблизителното местоположение, устройството (тип на устройството – мобилно или компютър), данните в дневника (логове), информация за използването и бисквитките.

 

Информацията за местоположението не се проследява целенасочено, но предоставя информация за географската зона, от която устройството ви взаимодейства с нашия уеб сайт, както е посочено от IP адреса на друг подобен идентификатор.

 

Повече информация за бисквитките, които можете да намерите в нашата Политика за бисквитки.

 

 1. За каква цел е необходимо да предоставите личните си данни?

За да можем да Ви включим в нашата база данни от бъдещи доброволци, ние се нуждаем от набор от лични данни, които се използват за предварителна оценка на допустимостта. В допълнение, Вашите лични данни са необходими, за да се свържем с Вас за потвърждаване на Вашето желание, допълнителна информация (ако е необходимо). Освен това, би могло да е необходимо да се свържем с Вас за да ви поканим да участвате в съответното клинично проучване/изпитване като доброволец.

 

Може също да виждате реклами за нашите дейности, услуги и/или продукти чрез т. нар. ремаркетинг кампании, ако сте разрешили тези бисквитки.

 

Можем да използваме личните данни за статистически и архивни цели. В този случай ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните данни.

 

Ние не планираме да обработваме по-нататък вашите лични данни за цели, различни от описаните тук. В случай на промени, ще ви уведомим преди тази допълнителна обработка.

 

 

 1. Кое е правното основание за обработването и защо се нуждаем от вашето съгласие по отношение на обработката на лични данни?

Включването в нашата база данни е доброволен акт, основан на изричното Ви съгласие. Когато давате съгласието си, вие декларирате волята си за включване в нашата база данни, както съгласието Вашите лични данни да бъдат обработвани за тази цел. Вашето съгласие трябва да бъде свободно, специфично за целите, описани тук, информирано, както е посочено в настоящото уведомление за поверителност, изрично и недвусмислено. Ще имате възможност да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл на privacy@comac-medical.com  или по телефона на 02/8921071 при следване на инструкциите на оператора.

 

За архивиране и статистически цели ние се позоваваме на легитимен интерес или правно задължение, в зависимост от съответните обстоятелства.

 

За кампаниите за ремаркетинг се позоваваме на Ваше съгласие.

 

Вашите данни, включително за здравословното състояние могат да бъдат обработвани въз основа на Вашето изрично съгласие или когато е необходимо в интерес на общественото здраве например при осигуряване на високи стандарти за качество и безопасност на медицинските грижи и продукти.

 

 

 1. Какви биха били последствията в случай, че не дадете съгласието си за обработка на лична информация?

Ако нямаме Вашето валидно съгласие за обработване на лични данни, не можем да Ви включим в нашата база данни. Ние ще ви изключим и незабавно ще спрем да обработваме личните ви данни, ако Вашето съгласие не е валидно или ако имаме основателно предположение, че Вашето съгласие може да е невалидно.

 

 1. Споделяме личната ви информация с вътрешни организации?

Можем да споделяме вашите лични данни със свързани лица в България и/или местни офиси в други страни, които също са свързани с Комак Медикал и можем да споделяме същата група от информация и ресурси за клинични изследвания. Тези компании са: „Комак Медикал” ООД (България) / Комак Медикъл Унгария (клон на българското дружество) / SC Comac Medical SRL (Румъния) / Comac Medical DOO (Сърбия) / Comac Medical DOOEL (Македония) / UAB Comac Medical (Литва) / UAB Comac Medical Полша (клон на литовското дружество) Comac Medical LLC (Грузия) / Comac Medical DOO (Босна и Херцеговина) / Comac Medical DOO (Хърватска) / Comac Medical SHPK (Албания) / COMAC MEDICAL LTD БЪЛГАРИСТАН ИСТАНБУЛ MERKEZ SUBESI.

 1. Споделяме личната ви информация с външни организации?

Ако е необходимо за съответните потенциални клинични проучвания/изпитвания, можем да споделим Вашата информация със Спонсора, други изследователски центрове партньори, договорни изследователски организации.

 

 1. За колко време съхраняваме вашата лична информация?

Ние съхраняваме вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които личните данни се обработват. В някои случаи вашите лични данни могат да се съхраняват за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще се обработват единствено за целите на архивирането в интерес на обществото, научни, исторически изследвания или статистически цели в съответствие с приложимото законодателство.

 

Най-дългият период на съхранение ще бъде 25 години, ако това се изисква от закона, Добрата клинична практика или когато набирането на доброволци е включено в протокола за клиничното проучване/изпитване.

 

 1. Прехвърляме личните Ви данни в извън страната и извън ЕС?

Ако е необходимо за съответните потенциални клинични проучвания/ изпитвания, може да имаме спонсори, партньори, други изследователи и лечебни заведения, които са установени или разположени в чужда държава, включително извън Европейския съюз. Когато подготвяме клинично проучване/ изпитване или други свързани дейности с международно покритие, можем да прехвърлим вашите данни на нашите филиали, някои от тях извън ЕС. В повечето случаи това прехвърляне се осъществява в хода на самото проучване, при наличие на подходящо правно основание за това.

 

За някои операции можем да използваме системи, които биха могли да бъдат хоствани извън Европейския съюз и Вашите данни биха могли да бъдат прехвърлени, ако това е необходимо за изпълнението на договор или за целите на поддръжката на базата данни.

 

Когато спонсорът е установен извън Европейския съюз ние можем да споделяме лични данни с него за целите на изпълнение на договор, безопасност или други цели свързани с изпълнение на законови изисквания.

 

Ние използваме интерактивни инструменти от Facebook, LinkedIn, YouTube, Google Maps и Google Analytics, които могат да прехвърлят Вашия IP адрес, уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки в други страни, включително извън ЕС.

 

 1. Как защитаваме вашите права и свободи в случай на трансфер на лични данни извън ЕС?

За няколко държави, които не са членки на ЕС, Европейската комисия изрично прие решение, че тези държави осигуряват адекватно ниво на защита на данните и ако Вашите лични данни се прехвърлят към тях, не са необходими конкретни допълнителни гаранции от наша страна. Понастоящем Европейската комисия е признала Андора, Аржентина, Канада (търговски организации), Фарьорските острови, Гернси, Израел, Остров Ман, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай и Съединените американски щати (ограничени до Щита за лични данни). Вероятно скоро ще бъдат признати и обединеното кралство и Южна Корея.

 

В случай, че прехвърляме вашите данни в други страни, които не са изброени по-горе, ние използваме стандартни договорни клаузи или друг подходящ защитен механизъм, за да гарантираме равното ниво на защита, както в ЕС.

 

 1. Можете ли да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни?

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като изпратите имейл до privacy@comac-medical.com, в който следва да посочите името и фамилията си, и по възможност имейла от който сте подали формуляра.

 

Когато съгласието е дадено или потвърдено по телефон, можете да го оттеглите по същия начин – чрез обаждане на 02/8921071 като следвате инструкциите на оператора. За целта трябва да се обадите от телефона, от който сте дали съгласието.

 

Ако не можем да ви идентифицираме по безспорен начин е възможно да поискаме допълнителна информация за да потвърдим Вашата самоличност.

 

Имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето на съгласието.

 

Оттеглянето на съгласието няма никакви негативни последици за Вас.

 

Резултатът от оттеглянето на съгласие ще бъде единствено изключването Ви от базата данни с доброволци за евентуални бъдещи клинични изпитвания/проучвания.

 

 1. Извършваме ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, освен анализите, описани в нашата Политика за бисквитки.

 

 1. Как защитаваме вашите лични данни?

Връзката на нашия уеб сайт е защитен чрез сигурен интернет протокол.

 

Комак Медикал е въвело подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите права и свободи по отношение на защитата на личните данни, включително за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, загуба и/или промяна.

 

 1. Какви са вашите права по отношение на обработката на лични данни?

 

 • Право на достъп

Имате право да изискате информация, независимо дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и определена допълнителна информация в тази връзка, като например: целите на обработката, категориите лични данни, получателите, на които вашите лични данни са били или ще бъдат разкрити на конкретни получатели в трети държави.

 

 • Право на коригиране

Имате право да поискате вашите лични данни да бъдат коригирани, ако са  променени или се установи, че са непълни или неточни.

 

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целите, за които са обработени, когато оттеглите съгласието си, на което се основава обработването и когато няма друго правно основание за обработването.

 

Имате право да поискате изтриването на вашите данни, ако са незаконно обработвани; ако вашите данни трябва да бъдат изтрити за спазване на определено правно задължение.

 

След като разгледаме всички обстоятелства относно Вашето искане, можем да откажем да изтрием личните ви данни, ако обработването е необходимо, за да се спази правно задължение, приложимо за нас или по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за архивиране в обществен интерес, научни, статистически цели или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Упражняването на правото на изтриване може да не засяга правата и свободите на други лица.

 

 • Право на ограничаване на обработката

 

Имате право да поискате ограничение на обработването, докато ние разглеждаме ваше искане за упражняване на права, например за коригиране – до потвърждаване на точността на личните ви данни.

 

Можете също така да поискате ограничение за обработването, когато не искате личните ви данни да бъдат изтрити, включително във връзка с упражняване или защита на правни претенции. Ограничението за обработването може да се прилага и ако сте подали възражение срещу автоматично вземане на решение срещу Вас или профилиране или по време на висяща проверка дали са Вашите законни интереси са засегнати.

 

 • Право на преносимост на данните

 

Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, и имате право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи :

 • Обработването се основава на съгласие или на договор и се извършва по автоматизиран начин.

 

При упражняването на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас на друг администратор, само когато това е технически осъществимо.

 

Това право не се прилага за обработката, необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

 

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на другите.

 

 • Право на възражение

 

Когато се вземат решения спрямо Вас (ако има такива), въз основа на само на автоматизирано обработване на лични данни или профилиране, можете да възразите срещу този вид обработване.

 

Това право не винаги може да бъде упражнено, в зависимост от конкретната ситуация.

 

Когато обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг (когато е приложимо), имате право да възразите срещу този вид обработване по всяко време и обработката на личните ви данни за тази цел ще бъде прекратена.

 

В зависимост от конкретната Ви ситуация, по всяко време на обработването на Вашите данни на основание на законен интерес или за целите на научни, исторически или статистически цели, имате право да възразите пред нас. В този случай ние повече няма да обработваме Вашите данни, освен ако не демонстрираме убедително това законно основание за обработване, което надделява над Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или във връзка с обществен интерес.

 

 • Право на подаване на жалба до надзорен орган

В рамките на ЕС имате право да подадете жалба до надзорен орган за това как се обработва вашата информация и/или когато смятате, че Вашите права и свободи по отношение на обработването на лични данни са нарушени.

 

Във всички случаи, когато е предоставено съгласие можете да го оттеглите по всяко време, така както е описано по-горе.

 

 1. Как да подадете запитване, оплакване или искане по отношение на защитата на данните?

Можете да подадете запитване, да се оплачете или да поискате по отношение на защитата на данните, като изпратите имейл на privacy@comac-medical.com.

 

За да обработим вашата заявка, може да се наложи допълнителна идентификация.

 

За да улесним процеса, може да изискаме също така да попълните конкретен формуляр за искане, за упражняване на правата си, особено ако заявката Ви е неясна. В този случай ще ви предоставим съответния формуляр.

 

Ако действате чрез пълномощник или от името на някой друг, трябва да ни предоставите валидното пълномощно, в съответствие с приложимото право.

 

 1. Използваме ли бисквитки на нашия уебсайт?

 

За можем да осигурим правилното функциониране на този уебсайт, понякога съхраняваме на вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Можете да проверите чрез браузъра си какви бисквитки използвате; колко дълго се съхраняват и как да ги управлявате.

 

 1. Бисквитки и маркетингови инструменти, интегрирани в този уеб сайт?

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. Те позволяват на уебсайта да съхранява вашите действия и предпочитания (като потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки на дисплея) за определен период, така че не е нужно да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или превключвате от страница на страница.

 

Как да контролираме бисквитките?

Можете да блокирате, деактивирате и/или изтриете бисквитки за анализи и маркетинг, когато пожелаете – вижте https://aboutcookies.org/ за повече информация. В допълнение можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, и можете също да зададете на повечето браузъри, които да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои параметри всеки път, когато посещавате сайт, а някои услуги и функции може да не работят.

 

Всички съвременни браузъри ви позволяват да промените настройките си за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. За да сте запознати с тези настройки, следните връзки могат да помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на браузъра си за повече подробности:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Edge

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Opera

Cookie settings in Safari

 

 

 1. Връзки към външни уеб страници?

Нашият уебсайт може да ви пренасочва към други уебсайтове, като Facebook, Google, LinkedIn, които са независими администратори на данни и могат да обработват вашите данни на собствено основание. Моля, когато използвате други уебсайтове и външни системи, въпреки че сте пренасочени от нашия уебсайт, прочетете внимателно тяхната информация относно обработване на лични данни.

 

Освен това има вградени връзки към LinkedIn, Facebook, Google.

 

 1. Промени в настоящото уведомление за поверителност?

Ние си запазваме правото да променяме или изменяме настоящото уведомление за поверителност. Например, може да се наложи да бъде променено с въвеждането на ново законодателство или с изменението му. Обновеното уведомление за поверителност ще бъде публикувано на този уеб сайт Когато е разумно и/или в случай на значителни промени, ние ще уведомяваме лицата, записани в нашата база данни чрез имейла, с който са посочили или чрез публикуване на видимо съобщение на нашия уебсайт.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ