en
|
bg
Уведомление за поверителност при отправяне на запитвания за оферта

Кои сме ние?

Ние сме „Комак Медикал“ ООД, частно бутиково дружество, извършващо клинични проучвания по възлагане на Спонсор, предоставящо пълен обхват услуги в областта на клиничните проучвания с над 290 служители, опериращo в множество европейски държави, покриващи население от над 390 милиона, например: България, Румъния, Испания, Италия, Сърбия, Македония, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Грузия (Югоизточна Европа), Литва, Латвия, Естония (Балтийски регион), Беларус, Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, Гърция, Казахстан, Обединеното кралство, Чехия, Турция и САЩ.

Нашите данни като юридическо лице и като администратор на лични данни са:

„Комак Медикал“ ООД, ЕИК 103174683, с адрес на управление в България, гр. София, ул. Одрин 131, ет. 5, и адрес за кореспонденция:
бул. България 69,
Кула „Б“ ет. 7
1404 София, България
Тел: +359 2 892 10 00
Факс: +359 2 892 10 01

Длъжностно лице по защита на данните: privacy@comac-medical.com.

Ние можем да обработваме лични данни заедно със свързаните с нас лица за оценка на възможността за провеждане на конкретно клинично проучване/изпитване в определен географски район. Като организация, провеждаща клинични проучвания, ние даваме възможност на потенциалните спонсори да поискат оферта за услуга от нас или свързаните с нас лица. В тези случаи ние можем да действаме като съвместни администратори, когато заедно определяме целите и средствата на обработване на личните данни. Независимо от това, „Комак Медикал“ ООД ще бъде контактната точка по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни.

Ако сте единствено посетител на нашия уебсайт, ние не обработваме конкретни Ваши лични данни, с изключение на данните за IP адрес, приблизително местоположение, вид на устройството и информацията от бисквитките, както е описано по-долу и в нашето уведомление за бисквитки.

Тези запитвания за оферта са предназначени за включване в нашата база данни с потенциални спонсори или клиенти, както и да ни дадат възможност да изпратим нашето предложение за провеждане на съответното клинично проучване.

Ако имате въпроси и притеснения в това отношение, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните за поверителност на адрес privacy@comac-medical.com.

 1. Какви лични данни събираме и обработваме?

За да регистрираме запитването Ви за оферта, трябва да събираме и обработваме ограничен набор от информация, включително лични данни. Личната информация включва: име, фамилия, ел. адрес и телефон. В допълнение имаме нужда и от Вашата длъжност и наименованието на организацията, които също могат да се третират като лични данни, когато посредством тях можете да бъдете идентифициран.

За всички групи потребители и посетители на уебсайта ние можем да обработваме информация, свързана с Вашето местоположение, IP адрес, Вашите уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки, начина, по който навигирате и взаимодействате с този уебсайт. Целта е да се подобрят неговите функционалности и услугите, които предлага.

Понякога можем да провеждаме т. нар. ре/маркетинг кампании с цел да подобрим видимостта и прозрачността на нашата дейност и нашите услуги.

Ние можем също така да обработване лични данни, които са публикувани в LinkedIn или някоя друга социална мрежа за да комуникираме с Вас, за потвърждение на информация или за предлагането на услуги.

 1. Как събираме лични данни?

За целите на RFP ние получаваме Вашите данни директно от Вас. В някои случаи можем да валидираме данните, които предоставяте с помощта на външни източници на публично достъпна информация.

Чрез използването на този уебсайт и неговите форми можем автоматично да събираме информация за вашия IP адрес, приблизителното местоположение, устройството (тип на устройството – мобилно или компютър), данните в дневника (логове), информация за използването и бисквитките.
Информацията за местоположението не се проследява целенасочено, но предоставя информация за географската зона, от която устройството Ви взаимодейства с нашия уеб сайт, както е посочено от IP адреса или друг подобен идентификатор.

Повече информация за бисквитките можете да намерите в нашата Политика за бисквитки.

 1. За каква цел е необходимо да предоставите личните си данни?

За да можем да разгледаме Вашето запитване за оферта за услуги. В допълнение, Вашите лични данни са необходими, за да се свържем с Вас за потвърждаване на Вашето запитване или за допълнителна информация (ако е необходимо).
Може също да виждате реклами за нашите дейности, услуги и/или продукти чрез т. нар. ремаркетинг кампании.

Можем да използване Вашите лични данни получени чрез този уеб сайт за целите на директния маркетинг като винаги ще Ви бъде дадена възможност да възразите или да се откажете от тази комуникация. Тази дейност се основава на легитимен интерес.

Можем да използваме личните данни за статистически и архивни цели. В този случай ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме защитата на личните данни.

Ние не планираме да обработваме по-нататък Вашите лични данни за цели, различни от описаните тук. В случай на промени, ще Ви уведомим преди тази допълнителна обработка.

 1. Кое е правното основание за обработването?

За набирането на искания за оферти за услуги, ние обработваме Вашите данни въз основа на легитимен интерес.

За архивиране и статистически цели ние се позоваваме на легитимен интерес или правно задължение, в зависимост от съответните обстоятелства.

За кампаниите за ре/маркетинг се позоваваме на легитимен интерес.

Международният трансфер, когато такъв се извършва, когато прехвърлянето на данни е необходимо за сключването или изпълнението на договор или за пред договорните мерки, заявени от Вас, каквито са запитванията за оферта за услуги.

 1. Какви биха били последствията в случай, че не предоставите Вашите данни?

Не можете да подадете запитване за оферта, ако не предоставите данните, отбелязани със звездичка като задължителни.

 1. Споделяме ли личната Ви информация с вътрешни организации?

Можем да споделяме Вашите лични данни с нашите филиали и/или местни офиси в други страни, които също са свързани с Комак Медикал.

 1. Споделяме ли личната Ви информация с външни организации?

Ако е необходимо за съответното потенциално клинично проучване/изпитване, можем да споделим Вашата информация със Спонсора, други клинични изследователски центрове, изследователи, партньори, договорни изследователски организации, монитори, държавни органи в рамките техните правомощия. В повечето случаи това е проверката за допустимост на клиничното проучване.

 1. За колко време съхраняваме Вашата лична информация?

Ние съхраняваме Вашите лични данни не по-дълго от необходимото за целите, за които личните данни се обработват. В някои случаи Вашите лични данни може да се съхраняват за по-дълги периоди, доколкото личните данни ще се обработват единствено за целите на архивирането в интерес на обществото, научни, ретроспективни изследвания или статистически цели в съответствие с приложимото законодателство.

Най-дългият период на съхранение е 25 години, когато това се изисква от закона, Добрата клинична практика или ако процесът е включен в протокола за клиничното проучване/изпитване.

 1. Прехвърляме ли личните Ви данни извън страната и извън ЕС?

Ако е необходимо за съответното потенциално клинично проучване/ изпитване, може да имаме спонсори, партньори, други изследователи и центрове, които са установени или разположени в чужда държава, включително извън Европейския съюз. Когато подготвяме клинично проучване/изпитване или други свързани дейности с международно покритие, можем да прехвърлим Вашите данни на нашите филиали, някои от тях извън ЕС.

Ние използваме интерактивни инструменти от Facebook, YouTube, LinkedIn, Google Maps и Google Analytics, които могат да прехвърлят Вашия IP адрес, уеб предпочитания, както е посочено в нашата Политика за бисквитки в други страни, включително извън ЕС.

 1. Как защитаваме Вашите права и свободи в случай на трансфер на лични данни извън ЕС?

За няколко държави, които не са членки на ЕС, Европейската комисия изрично прие решение, че тези държави осигуряват адекватно ниво на защита на данните и когато Вашите лични данни се прехвърлят към тях, не са необходими конкретни допълнителни гаранции от наша страна. Понастоящем Европейската комисия е признала Андора, Аржентина, Канада (търговски организации), Фарьорските острови, Гернси, Израел, Остров Ман, Япония, Джърси, Нова Зеландия, Швейцария, Уругвай и Съединените американски щати (ограничени до Щита за лични данни) като осигуряващи адекватна защита.

В случай, че прехвърляме Вашите данни в други страни, които не са изброени по-горе, ние използваме стандартни договорни клаузи, за да гарантираме еднакво ниво на защита, както в ЕС или едно от изключенията, посочено в чл. 49, пар. 1, буква „б“ на Общия регламент за защита на данните.

 1. Извършваме ли автоматизирано вземане на решения, включително профилиране?

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения, освен анализите, описани в нашата Политика за бисквитки.

 1. Как защитаваме Вашите лични данни?

Връзката на нашия уеб сайт, където попълвате своята лична информация, е защитена чрез https протокол.

„Комак Медикал“ ООД и свързаните с нас лица са въвели подходящи технически и организационни мерки за защита на Вашите права и свободи по отношение на защитата на личните данни, включително за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, загуба и/или промяна на данните.

 1. Какви са Вашите права по отношение на обработката на лични данни?

• Право на достъп
Имате право да изискате информация, независимо дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и определена допълнителна информация в тази връзка, като например: целите на обработката, категориите лични данни, получателите, на които Вашите лични данни са били или ще бъдат разкрити и по-специално получатели в трети държави.

• Право на коригиране
Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат коригирани, ако са променени или се установи, че са непълни или неточни.

• Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)
Имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целите, за които са обработени, когато оттеглите съгласието си, на което се основава обработването и когато няма друго правно основание за обработването.

Имате право да поискате изтриването на Вашите данни, ако са били незаконно обработвани; ако Вашите данни трябва да бъдат изтрити за спазване на определено правно задължение.

След като разгледаме всички обстоятелства на настоящото искане, можем да откажем да изтрием личните Ви данни, ако обработването е необходимо, за да се спази правно задължение, приложимо за нас или по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве, за архивиране в обществен интерес, научни, статистически цели или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Упражняването на правото на изтриване не може да засяга правата и свободите на други лица.

• Право на ограничаване на обработката
Имате право да поискате ограничение на обработването, докато ние разглеждаме Ваше искане за коригиране, до потвърждаване на точността на личните Ви данни.

Можете също така да поискате ограничение за обработването, когато не искате личните Ви данни да бъдат изтрити, включително във връзка с упражняване или защита на правни претенции. Ограничението за обработването може да се прилага и за възражението Ви срещу автоматично вземане на решение срещу Вас или профилиране, или по време на висяща проверка за това дали нашите законни основания надвишават Вашите такива.

• Право на преносимост на данните
Имате право да получите лични данни, които се отнасят до Вас и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, и имате право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор в следните случаи :
• Обработването се основава на съгласие или на договор и се извършва по автоматизиран начин.

При упражняването на това право прехвърлянето може да бъде извършено от нас на друг администратор само когато това е технически осъществимо.

Това право не се прилага за обработката, необходима за изпълнение на задача от обществен интерес.

Упражняването на правото на преносимост не може да засяга правата и свободите на другите.

• Право на възражение срещу автоматизирано вземане на решения срещу Вас.
Когато се вземат решения спрямо Вас (ако има такива), въз основа само на автоматизирано обработване на лични данни или профилиране, можете да възразите срещу този вид обработване.
Това право не може да бъде упражнено, когато автоматизираната обработка е необходима за сключване или изпълнение на договор между нас.

Когато обработваме Вашите данни за целите на директния маркетинг (когато е приложимо), имате право да възразите срещу този вид обработване по всяко време и обработката на личните Ви данни за тази цел се прекратява.

В зависимост от конкретната Ви ситуация, по всяко време на обработването на Вашите данни на основание на законен интерес, имате право да възразите пред нас. В този случай ние повече няма да обработваме Вашите данни, освен ако не докажем убедително това законно основание за обработване, което надделява над Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

В случаите на директен маркетинг винаги можете да се отпишете от получаването на маркетингови.

• Право на подаване на жалба до надзорен орган
В рамките на ЕС имате право да подадете жалба до надзорен орган за това как се обработва Вашата информация и/или когато чувствате, че Вашите права и свободи по отношение на обработването на лични данни са нарушени.

 1. Как да подадете запитване, оплакване или искане по отношение на защитата на данните?

Можете да подадете запитване, оплакване или искане по отношение на защитата на данните, като изпратите имейл на privacy@comac-medical.com.

За да обработим Вашата молба, може да поискаме допълнителна идентификация.

За да улесним процеса, може да изискаме също така да попълните конкретен формуляр за искане, за упражняване на правата си, особено ако молбата Ви е неясна. В този случай ще Ви предоставим съответния формуляр.

Ако действате чрез пълномощник или от името на някой друг, трябва да ни предоставите валидното пълномощно, следвайки приложимия закон.

 1. Използваме ли бисквитки на нашия уебсайт?

За да осигурим правилното функциониране на този уебсайт, понякога съхраняваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“. Повечето големи уебсайтове също използват този метод. Можете да проверите чрез браузъра си какви бисквитки използвате, колко дълго се съхраняват бисквитките и как да ги управлявате.

 1. Бисквитки и маркетингови инструменти, интегрирани в този уеб сайт

Какво представляват бисквитките?
Бисквитките са малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате уебсайт. Те позволяват на уебсайта да съхранява Вашите действия и предпочитания (като потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки на дисплея) за определен период, така че не е нужно да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или превключвате от страница на страница.

Как да контролирате бисквитките?

Можете да блокирате, деактивирате и/или изтриете бисквитки за анализи и маркетинг, когато пожелаете – вижте https://aboutcookies.org/ за повече информация. В допълнение можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, и можете също да зададете повечето браузъри, които да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да коригирате някои параметри всеки път, когато посещавате сайт, а някои услуги и функции може да не работят.

Всички съвременни браузъри Ви позволяват да промените настройките си за бисквитки. Обикновено можете да намерите тези настройки в менюто „опции“ или „предпочитания“ на Вашия браузър. За да сте запознати с тези настройки, следните връзки могат да помогнат или можете да използвате бутона „Помощ“ в менютата на браузъра си за повече подробности:
Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Edge

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Opera

Cookie settings in Safari

 1. Връзки към външни уеб страници

Нашият уебсайт може да Ви пренасочва към външни уебсайтове, които са независими администратори на данни и могат да обработват Вашите данни на тяхно правно основание. Моля, когато използвате други уебсайтове и външни системи, въпреки че сте пренасочени от нашия уебсайт, прочетете внимателно тяхната информация относно обработването на лични данни.

Освен това има вградени връзки към LinkedIn, Facebook, Google.

 1. Промени в настоящото уведомление за поверителност

Ние си запазваме правото да променяме или изменяме настоящото уведомление за поверителност. Например, може да се наложи да бъде променено с въвеждането на ново законодателство или с изменението му. Обновеното уведомление за поверителност ще бъде публикувано на този уеб сайт. Когато е разумно и/или в случай на значителни промени, ние ще уведомяваме субектите на данни, записани в нашата база данни чрез имейла, с който са се регистрирали или чрез публикуване на видимо съобщение на нашия уебсайт.

ОТПРАВИЗАПИТВАНЕ