КОМАК МЕДИКАЛ има над 300 служители. Повечето от нашите служители са завършили магистърската си степен в реномирани български и международни университети.

Средната възраст на служителите в КОМАК МЕДИКАЛ е около 30 години благодарение на постоянното набиране на млади специалисти, като по-късно те се развиват като специалисти по клинични проучвания.

В допълнение, КОМАК МЕДИКАЛ е разработил план за социални придобивки и политики, които включват предоставяне на средства за социални нужди, стипендии за образование, годишни медицински профилактични прегледи за всички служители, такси за детска градина и дейности по сплотяване на екипа и формиране на навици за колективна работа.

Комак Медикал има установена традиция да предоставя стипендии на изявени студенти през последната година от тяхното обучение. Стипендията позволява на студенти по медицина и фармация да се обучават в централния офис на компанията в София и да работят със специалисти във всички фази на клиничните изпитвания.

Ако се интересувате от студентска практика или стипендия в структурите на Комак Медикал, свържете се с нас на office@comac-medical.com