КОМАК МЕДИКАЛ е основала Център по клинична фармакология за изпитвания Фаза I БН/БE, който разполага с 24 болнични легла. Центърът заема третия етаж на Университетска болница „Св. Иван Рилски” в центъра на София. Вътрешната част на сградата е изцяло обновена от КОМАК МЕДИКАЛ. Уникалното местоположение на нашия център за изпитвания Фаза I, най-големият в югоизточна Европа, гарантира бързо и ефективно провеждане и ръководене на клинични изпитвания Фаза I.

Площ от 700 м2

24 болнични легла (включително 6 легла в отделението за интензивни грижи)

Специализиран медицински екип (24-часово присъствие на лекар)

Екип за 24-часова спешна помощ

Високо съотношение „медицински персонал/легла”

Опит с пациенти

Възможност за разделяне на кохортите/ проучванията

Лекарски кабинети

Кабинет за вземане на проби

Лаборатория за безопасност и био-аналитични изследвания

Аптека

Заключващи се шкафчета

Център за съхранение на данните

Оборудване за спешна помощ (проследяване на сърдечната дейност)

Линейка на 24-часово разположение

Система за контрол на достъпа в центъра

Система за контрол и отчитане на температурата за всички фризери и хладилници

Ламинарен бокс за приготвяне на асептични лекарствени средства

Система за централизирано отчитане на времето

Алармена система за пациентите

Високотехнологична система с камери за наблюдение

Система за озвучаване и съобщения

Високоскоростен интернет

Алтернативни средства за осветление

Непрекъсваемо токозахранване (UPS) за всички системи (вкл. центрофуги и фризери)

Система за пожароизвестяване

Вентилация / климатик

Опит на основните специалисти:

  • Главните изследователи имат повече от 5 години опит в провеждането на клинични проучвания.
  • Изследователите са лекари, които имат повече от 5 години опит и работят в клинични проучвания най-малко от 2 години.
  • Медицинските сестри имат повече от 5 години стаж по специалността и най-малко 1 до 3 години работен опит в клиничните изпитвания.
  • Фармацевтите имат най-малко 1 година опит в клиничните изпитвания.
  • Ръководителят на лабораторията има висше образование по медицина, професорска степен и специалности клинична лаборатория и клинична фармакология; национален консултант по клинична лаборатория.
  • Лабораторни технолози – инженери-химици, магистри, със специална подготовка и умения в разработването и валидирането на хроматографски методи с конвенционално и МС откриване в съответствие с изискванията на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) и Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA)
  • Лаборанти – бакалавърска степен, със специална подготовка и квалификация за извършване на хроматографски анализ, в съответствие с изискванията за Добра лабораторна практика (GLP).