Фондация Българска Памет е основана през 2007 г. от д-р Милен Врабевски с цел осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата и ценностите на европейското гражданство и междукултурния диалог – плурализъм, толерантност, самостоятелност и съгласие.

Приоритетите на програмата на фондацията се реализират в четири основни направления: развитие на икономиката на знанието и реализация на младите хора в България, разрешаване на демографската криза, образователни инициативи за интеграция на общностите от историческата диаспора и инициативи за опазване и социализация на Българското културно-историческо наследство.

СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ


Инициативата е спонсорирана от д-р Милен Врабевски откакто той създава Фондация Българска Памет през 2007 г. и приобщава най-младите ни граждани към духовните ценности на европейската идентичност и солидарност, като ги запознава с разнообразието от национални и културни среди. „СИЛНА НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ – СИЛНА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ” събира всяка година 600 млади хора чрез участие в семинари по европейско културно наследство и интеграция и тържества във връзка с националните празници в България и празници на ЕС институции. Нашата мисия е да отпразнуваме културната интеграция на гражданите на ЕС и да популяризираме европейските ценности сред младите хора в България и в българската историческа диаспора от съседните на ЕС страни – Молдова, Украйна, Сърбия и Македония.