Комак Медикал ЕООД
Компанията е учредена през 1997г. от д-р Милен Врабевски, изпълнителен директор и основател. Повече за неговата професионална и обществена дейност можете да прочетете тук.

Дейност
Частна специализирана Договорна изследователска организация (CRO), управляваща клинични изследователски центрове (SMO), която предлага пълен комплект услуги с повече от 290 служители, работещи в 24 европейски страни покриващи над 390 милиона души: България, Румъния, Сърбия, Македония, Хърватска, Босна и Херцеговина, Черна гора, Молдова, Грузия (Югоизточна Европа), Литва, Латвия, Естония (Балтийски регион), Полша, Унгария, Словения, Косово, Албания, Кипър, Гърция, Германия, Казахстан, Великобритания, Чехия и Турция.

Услуги
От Протокола до Финалния доклад през консултиране с регулаторните органи, клинично мониториране, управление на центровете, одити по групата от стандарти GxP, биоанализ (течна хроматография/тандем мас-спектрометрия) (LC-MS/MS), статистика и управление на данни.

Мрежа
Покритие от 24 държави с достъп до здравни учреждения, водещи специалисти и голям брой пациенти.

Център за клинични изпитвания ранна фаза
Изследователски център, базиран в Университетска болница, с голяма база данни за пациенти/здрави доброволци и обширна мрежа от насочващи специалисти.