Съставяне на медицинска документация

 • Протоколи и изменения на протоколи
 • Формуляри за информирано съгласие/ Информационни брошури за пациента
 • Доклади от клинични изпитвания
 • Изложения с информация за състоянието на участника
 • Брошури на изследователя
 • Литературни справки
 • Доклади на клинични експерти
 • Научни ръкописи:
  • Ръкописи
  • Резюмета
  • Плакати
  • Публикации от срещи
  • Презентации със слайдове