Още от самото основаване на Комак Медикал, ние сме ангажирани с повишаване на информираността на пациентите по отношение на клиничните изпитвания и увеличаване на прозрачността при провеждане на клинични изпитвания на местно ниво.

Информираност – Следвайки нашия ангажимент да образоваме и информираме обществеността и изследователите, ние създадохме брошура за пациента – „Клиничните проучвания – какво трябва да знаем за тях”, която е преведена и адаптирана на няколко езика. Тя предлага съществена информация и представа за участието в клинични изпитвания; какво означава да бъдеш активен участник във всички фази на процеса, защита на пациентите и ключови въпроси за пациентите. Образователната брошура допринася за по-голяма информираност, правдоподобност и разбиране на клиничните проучвания.

Брошура за пациента за ДКП, издадена през ноември 2004 г. от Асоциацията за ДКП и развитие на клиничните проучвания в България под общата редакция на д-р Милен Врабевски.

на български

brochure-bg

кликни за преглед на брошурата

на македонски

кликни за преглед на брошурата

на сръбски

brochure_sr

кликни за преглед на брошурата

на босненски

knigata_f-1

кликни за преглед на брошурата

Благодарствено писмо от Министерството на здравеопазването

Намиране и набиране – Комак Медикал разработи гъвкав подход по отношение на набирането на пациенти, а записването се състои от няколко етапа:

  • База данни на центъра
  • Собствена база данни (3 147 пациенти)
  • Обширна мрежа с над 11 100 изследователи
  • Асоциации на пациентите

По този начин ние можем да гарантираме, че предварително определените прогнози за набиране на пациентите ще бъдат изпълнени. Този подход е доказан, тъй като работи във всички наши клинични проучвания, както при тези в късните, така и при тези в ранните фази

Ако сте пациент или здрав доброволец, желаещ да участва в клинично изпитване, моля, попълнете регистрационната форма за пациента, публикувана на тази страница.