back
back
back5
back
21731636_1701776249842536_4667373411112028430_o
IMG_9718
DSC01460
love3
Kolaj
IMG_5100
19756510_2329114900647735_5675694010832636481_n
20032082_1512466338837370_6954960056374956055_n
Collage
Snimka_1_Monika_Panayotova
IMG_3899
pic_1

СЛЕДНИТЕ ФАКТИ НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВЯТ НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ:

 • Покритие на 21 страни
 • 20-годишен опит
 • 623 завършени клинични изпитвания
 • 367 проекта Качество на живот
 • 50 000 включени пациенти
 • 11 100 научни изследователи
 • 853 одита / инспекции / визити за съвместен мониторинг
 • 360 сертификата за качество/участие/ признание и обучение
 • Центрове, инспектирани от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA), издадени писма за липса на нарушения при одита (NAI)
 • Участие в срещи с Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) преди стартиране на изпитване на ново лекарство
 • Участие в Научно-консултативни срещи на европейските изследователи

ПРИЗНАНИЕ:

 • Сертификат за признание от Националните институти по здравето в САЩ (NIH) 2002г.
 • Центрове, инспектирани от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA)
 • Центрове, инспектирани от Европейската агенция по лекарствата (EMA)
 • Участие в срещи с Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) преди стартиране на изпитване на ново лекарство
 • Участие в Научно-консултативни срещи на европейските изследователи относно програми за разработване на лекарства с европейските компетентни органи
 • Клиничен научноизследователски център (от 2005) за изпитвания ранна фаза с леглова база от 24 легла (вкл. 6 в отделението за интензивни грижи), сертифициран от Министерството на висшето образование и научните изследвания на Франция
 • Сертифицирана и ресертифицирана по ISO 9001:2008 (от 2004г.)
 • Партньор на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC)
 • Партньор на Асоциацията за лекарствена информация (DIA)
 • Партньор на академичните среди

Обхват

map-full-width

Покритие:

България (София HQ) Германия Босна и Херцеговина Гърция Хърватия Латвия Литва
Естония Грузия Македония Румъния Сърбия Молдова Черна Гора
Словения Полша Унгария Албания Косово Кипър Казахстан
© Copyright - Comac Medical Ltd.