back
back
back5
back

СЛЕДНИТЕ ФАКТИ НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВЯТ НАШЕТО УСПЕШНО РАЗВИТИЕ:

 • Покритие на 27 страни
 • 22-годишен опит
 • 227 завършени клинични изпитвания *
 • 168 проекта Качество на живот *
 • 8 105 включени пациенти *
 • 570+ млн. – достъп до популация
 • 11 214 научни изследователи
 • 342 одита / инспекции / визити за съвместен мониторинг *
 • 360 сертификата за качество/участие/ признание и обучение
 • Центрове, инспектирани от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA), издадени писма за липса на нарушения при одита (NAI)
 • Участие в срещи с Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) преди стартиране на изпитване на ново лекарство
 • Участие в Научно-консултативни срещи на европейските изследователи

*за последните 3 години

ПРИЗНАНИЕ:

 • Сертификат за признание от Националните институти по здравето в САЩ (NIH) 2002г.
 • Центрове, инспектирани от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA)
 • Центрове, инспектирани от Европейската агенция по лекарствата (EMA)
 • Участие в срещи с Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) преди стартиране на изпитване на ново лекарство
 • Участие в Научно-консултативни срещи на европейските изследователи относно програми за разработване на лекарства с европейските компетентни органи
 • Клиничен научноизследователски център (от 2005) за изпитвания ранна фаза с леглова база от 24 легла (вкл. 6 в отделението за интензивни грижи), сертифициран от Министерството на висшето образование и научните изследвания на Франция
 • Сертифицирана и ресертифицирана по ISO 9001:2015 (от 2004г.)
 • Партньор на Консорциума по стандартизация на обмена на клинични данни (CDISC)
 • Партньор на Асоциацията за лекарствена информация (DIA)
 • Партньор на академичните среди

Обхват

map comac

Покритие:

България (София HQ) Германия Босна и Херцеговина Гърция Хърватия Латвия
Литва Естония Грузия Македония Румъния Сърбия
Молдова Черна Гора Словения Полша Унгария Албания
Косово Кипър Великобритания Казахстан Чехия Турция
САЩ
© Copyright - Comac Medical Ltd.