.

Комак Медикал сред Шампионите на растежа според IMP³ROVE

Според доклад на инструмента на Европейската комисия за оценка на иновативния потенциал на компаниите (IMP³rove Assessment report) от октомври 2015г., Комак Медикал се нарежда сред т.нар „Шампиони на растежа“ (Growth Champions) с 58%, над средното ниво от 54%, показвайки проява на положително иновативно управление.

Европейската академия по иновационен мениджмънт – IMP³rove предлага международни сравнителни анализи за малките и средни предприятия и използва холистичен подход за оценка на иновационния мениджмънт, представляващ ключов двигател на конкурентноспособността.

Устойчивият и ефективен растеж като резултат от иновационния мениджмънт на КОМАК е разгледан от IMP³rove през следните пет ключови измерения:

  • Иновационна стратегия
  • Иновационна организация и култура
  • Мениджмънт на иновационния цикъл
  • Фактори поощряващи иновацията
  • Резултати от иновацията

Докладът на IMP³rove предоставя възможност за сравнителен анализ и оценка на конкурентноспособността на компанията, разкривайки силните и слабите страни в иновационния мениджмънт.

IMP³rove – Европейска академия по иновационен мениджмънт се възприема на световно ниво като своеобразен „център на знание“, който устойчиво и в значителна степен допринася за благосъстоянието и конкурентноспособността в Европа и света.

За повече информация, моля посетете: https://www.improve-innovation.eu/