Успешно приключване на фаза I на Инструмента за МСП към Хоризонт 2020

Екипът на Комак по Хоризонт 2020 успешно приключи първа фаза на проекта си: „Подобряване диагностиката на респираторни заболявания и повишаване конкурентноспособността и растежа на КОМАК Медикал чрез валидация на температурата на фракциониран издишан въздух като биомаркер, посредством нов метод и уред”.

В резултат на проекта си по Инструмента за МСП към Хоризонт 2020, КОМАК подаде финален доклад, показващ комерсиален потенциал и значима иновативност на предложената идея. Комак Медикал получи положителен отговор от анализа за интелектуалната собственост и е в процес на поетапно придобиване на патент във Великобритания, ЕС и световен мащаб.

Докладът бе одобрен от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, създадена от Европейската комисия (EASME), с което успешно приключи фаза 1 и стартира подготовката на втора фаза по програма Хоризонт 2020 – Инструмент за МСП.

С успешно приключилия проект, Комак Медикал допринесе за позиционирането на България на картата на Инструмента за МСП на Хоризонт 2020 със създаване на иновация, която би подобрила живота на милиони пациенти с белодробни заболявания в и извън ЕС.

За повече информация, моля посетете: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en