• Независим външен съвместен мониторинг и одитиране на групата на стандартите за добра практика на фармацевтичната индустрия (GxP)
  • Обучение на изследователите по ДКП (GCP)
  • Проекти Качество на живот
  • Тестване на информационната листовка в опаковката
  • Маркетингови и епидемиологични проучвания
  • Архивиране
  • Депо и логистика
  • Преводи на фармацевтични клинични и медицински текстове
  • Консултации
  • Дейности по управление на клинични изследователски центрове (SMO)