Биоаналитична лаборатория

  • Разработване на биоаналитичен метод (течна хроматография/тандем мас-спектрометрия (LC-MS/MS))
  • Валидиране на био-аналитичен метод в съответствие с  ДЛП (GLP), регулаторните изисквания (опит с ЕАЛ (EMA) и АХЛ (FDA))
  • Изготвяне на валидационен отчет
  • Изготвяне на лабораторен наръчник
  • Логистика и проследяване на доставката
  • Анализ на пробите по проучването
  • Изготвяне на аналитичен доклад
  • Експортиране на данни