Централна клинична лаборатория

  • Хематология, клинична и специфична химия, имунология, микробиология, оценка на биомаркери
  • Разработване и валидиране на метода (ELISA)
  • Изготвяне на лабораторен наръчник
  • Обработка, управление и съхранение на проби
  • Изготвяне на лабораторни комплекти и формуляри за пациента
  • Логистика и контрол на доставките