Управление на клинични данни

 • Дизайн на ККП (както на хартия, така и в електронен вид (EDC)
 • Модул за настройване на база данни (въз основа на стандартите CDASH и SDTM)
 • Съхранение на данни
 • Въвеждане на данни
 • Управление на системни роли
 • Модул за изчистване на данни / запитвания
 • Програмиране на логически проверки за валидността на данните
 • Кодиране на данни
 • Медицински преглед
 • Трансфер / износ на данни (изцяло в съответствие с SDTM стандарта)
 • Рандомизация / индивидуална интерактивна система с достъп през Интернет