Планиране и дизайн на клинични изпитвания

 • Планове за клинична разработка
 • Документи с информация от научните консултативни срещи
 • Участие в научни консултативни срещи
 • Прегледи на медицинска и научна литература
 • Размер на извадката и мощност
 • Регулаторни въпроси, свързани със статистика
 • Разрешение за употреба

Клинична разработка на генерични лекарствени средства

 • План за стратегическо развитие
 • Оптимизиран дизайн на проучването
 • Прилагане на ефективни модели, създаващи стойност за Клиента
 • Експерти по генерични лекарства с фокус върху дизайна и изпълнението
 • Клинична лаборатория и фармакокинетика