Управление на изследователски центрове

  • Отделна структура
  • База с данни на повече от 60 центъра
  • Модели на набиране / включване на пациенти
  • Обучение на екипа на центъра – първоначално и текущо
  • Организиране и доставка на материали по клинични проучвания
  • Въвеждане на данни (ККП / ЕВД) и контрол на качеството
  • Планиране на дейностите по проекта
  • Техническа поддръжка