Управление на проекти (вкл. проекти ранна фаза)

  • Разработване и управление на план за управление на проекта
  • Постигане на целите за брой на записаните участници
  • Контрол на изпълнението на проучването
  • Управление на риска: бързо идентифициране и съобщаване
  • Предоставяне на документация по качеството
  • Поддържане на отлична комуникация с екипа
  • Гарантиране на навременното изпълнение на целите на проекта