Комак Медикал в качеството си на ДИО, предоставяща пълен комплект услуги, може да предостави специализирани услуги като пълен пакет услуги, както и самостоятелно избрани услуги, в зависимост от Вашите нужди.

Комак Медикал е признат лидер в областта на клиничните изпитвания, предоставящ иновативни и неконвенционални решения с високо качество за потребностите на фармацевтичната индустрия. Ние правим бизнес по отговорен и етичен начин и с ангажимент за устойчиво развитие, зачитане на потребностите на отделния човек, обществото и околната среда.

Крайъгълен камък на нашата мисия и виждане е да предоставим високо качество на нашите клиенти.

Провеждане на изпитвания ранна фаза в собствен център за клинични изпитвания и партниращи клинични центрове с пациенти и здрави доброволци, като например:

 • За първи път при човек (вкл. при пациенти)
 • Доказване на концепцията
 • Ескалация на дозата (SAD, MAD)
 • Бионаличност
 • Биоеквивалентност (вкл. при пациенти)
 • TQT изпитвания
 • Ефект на храната
 • Междулекарствено взаимодействие
 • Микродозиране
 • Абсорбция, разпределение, метаболизъм и екскреция (ADME)
 • Изпитвания при деца
 • Изпитвания при пациенти в напреднала възраст
 • Изпитвания при пациенти с чернодробни и бъбречни увреждания