• Университетска болница „Св. Иван Рилски” е многопрофилна болница, част от болничния комплекс на Медицински университет, разположена в центъра на град София.
  • Центърът заема третия етаж на Университетска болница „Св. Иван Рилски” и е в близост до нейния Амбулаторен сектор, както и до всички отделения на болницата.
  • Вътрешната част на Центъра е изцяло проектирана от Комак Медикал, за да бъдат спазени изискванията и отрасловите стандарти за добре оборудвано заведение за клинични изпитвания ранна фаза.
  • Центърът за клинични изпитвания е академично признат филиал на Медицинския университет, който играе активна роля в обучението на студенти и докторанти по Клинична фармакология.
  • Комак Медикал разшири своите активности по изпитвания ранна фаза в Румъния, чрез сътрудничество с две водещи болници:
    1. Клиничен институт Fundeni, Букурещ
    2. Окръжна болница за спешна помощ – Клуж-Напока