Нашата визия

Комак Медикал се стреми да бъде главен доставчик на клинични изпитвания в Източна и Централна Европа,  Балтийския и Кавказкия регион, за био / фармацевтични индустрии и индустрии на медицински устройства, за разработване и маркетинг на нови медицински терапии.

Нашата мисия

Нашата мисия е ангажиментът да предоставяме експертни услуги за клинично развитие според най-високите стандарти за качество на съвременните практики за клинични изследвания, отговарящи на нуждите на нашия клиент, и непрекъснато да подобряваме качеството на живот на пациентите.

Нашите ценности

Ние сме отдадени на клиентите си, иновативни, постоянно търсещи нови идеи, които стимулират растежа.

Ние си даваме свободата да успеем. Ние имаме доверие един на друг; ние сме отворени и предизвикателни. Ние работим в екип.

Ние сме горди от това, което правим – действаме с внимание според най-високите стандарти за почтеност и социална отговорност.

Ние ще се стремим да бъдем най-добрите – винаги научаващи, винаги усъвършенстващи се. Ние поставяме високи стандарти и след това се стремим да ги надвишаваме. Ние постигаме резултати, печелим, където се конкурираме, и празнуваме успеха си.

Ние се ценим взаимно – ние търсим и се възползваме от различията между хората и гледните точки. Ние се стремим да създаваме взаимно удовлетворяващи отношения и партньорства.