Следните факти представят най-добре нашето успешно развитие:

  • Покритие на 24 страни
  • 20-годишен опит
  • 623 завършени клинични изпитвания
  • 367 проекта Качество на живот
  • 50 000 включени пациенти
  • 390+ милиона – достъп до популация
  • 3 147  – база данни от здрави доброволци
  • 11 100 изследователи
  • 853 одита / инспекции / визити за съвместен мониторинг
  • 360 сертификата за качество/участие/ признание и обучение
  • Центрове, инспектирани от Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA), издадени писма за липса на нарушения при одит (NAI)
  • Участие в срещи с Агенцията по храните и лекарствата в САЩ (FDA) преди стартиране на изпитване на ново лекарство
  • Участие в Научни Научно-консултативни срещи на европейските изследователи