Снимка 1

Д-р Милен Врабевски участва в дебат на високо равнище, организиран от Европейския комитет на регионите